четвъртък, 27 септември 2012 г.

Бившият ректор два мандата на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) Станислав Семерджиев е бил агент на Държавна сигурност от 1986 до 1990 г., съобщи Комисията по досиетата (comdos.bg).

Известният сред колегите си "Стенли" всъщност е донасял на Шесто управление на ДС под псевдонимите "Тодор" и "Янко".

Той беше ректор от 2003 до ноември 2011 г. Заема още много други длъжности: изпълнителен директор на Световната асоциация на филмовите и телевизионни висши училища (CILECT) в Брюксел, председател на Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, член на управителния борд на европейската сценарна програма SOURCES-2, член на Консултативния обществен съвет на БНТ, член на Обществено-експертния съвет по култура в Столичната община, член на Националния съвет за кино и др.

В НАТФИЗ са били проверени 13 лица.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е извършила проверка на ректорите, зам.- ректорите, деканите, зам.- деканите, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети.

През март т.г. Комисията по досиетата публикува имената на 39 агенти, сътрудници и дори щатни служители на бившата Държавна сигурност от проверените над 400 души от три университета.


Фактите, извадени от архивите, показват, че по време на комунистическия режим е било невъзможно някой да заеме дори най-обикновен ръководен пост в сферата на висшето образование, ако не е бил агент на службите.

Редица преподаватели, работили за Държавна сигурност, не са прекратили контактите си със специалните служби и след свалянето на Тодор Живков на 10 ноември 1989 г. Други са били убедени, че всички документи, съдържащи уличаващите ги факти за работа с ДС, са били унищожени в началото на 1990 г.

В Международното висше бизнес училище в Ботевград агент на ДС е бил ректорът Руслан Станчев Пенчев.

Александър Христов Ганчев - ръководител на академично направление "Природо-математически науки" в Американския университет в България, също е донасял за ДС.

Десет души са били проверени в Европейския политехнически университет в Перник. За Държавна сигурност са работили Владимир Димитров Лазаров, Людмил Георгиев Даковски и Стефан Георгиев Николов.

В Химико-технологичния и металургичен университет в София са проверени 59 лица. Агенти и секретни сътрудници на ДС са били Пешко Христов Джамбов, декан, Кирил Георгиев Станулов, ректор до юли 2007 г., ръководителите на катедри Здравчо Маринов Здравчев, Жанета Маринова Българанова и Георги Стефанов Чолаков.

Няма коментари:

Публикуване на коментар